Her er de heldige som er trukket ut – Nye Namsos gratulerer:  

 • Andreas Knudsen Marsfjell vant overnatting i tretopphytta Himmelhøy på Breksilan  
 • Sissel Thorsen vant to billetter til Rockgallaen på Woodland-festivalen i Namsos 
 • Jan Greiff vant gavekort på kroner 1000,- til Lensmannsgården på Namdalseid  

Foreløpige funn  

Flere funn fra spørreundersøkelsen ser ut til å sammenfalle med det som kom fram under folkemøtene som ble avholdt i høst. Dette er noe av det som opptar innbyggerne våre:

 • Full bredbåndsdekning i den nye kommunen 
 • Bedre veier 
 • Styrket kollektivtilbud 
 • Mer gatelys 
 • Flere og bedre gang – og sykkelveier 
 • Gode tjenester 
 • Velferdsteknologi 
 • Tilrettelegging for vekst i næringslivet – fokus på arealer for næringsutvikling 
 • Gode tettsteder med godt samhold og godt naboskap  

Funnene i undersøkelsen vil bli analysert og tatt med videre som innspill til kommuneplanens samfunnsdel som skal vedtas i januar 2020.