Juryen hadde mange gode forslag å velge blant. Vinneren ble forslaget fra Namsos bo- og velferdssenter avdeling 1. Deres forslag går ut på å gi folk muligheten til å ta med seg sin egen ytterdør hvis man flytter på institusjon. Dette gjøres ved å lage en fotofolie av beboerens gamle dør, som så klistres utenpå beboerens nye inngangsdør på institusjonen. Tanken er at institusjonspreget blir mindre og at beboerne får gjenkjennbare dører.

Andreplass gikk til kultur og teknisk på Namdalseid, som foreslår en fotoutstilling. Tanken er da å stille ut lokalhistoriske foto. Foto velges ut med medvirkning fra innbyggere på ulike steder i Nye Namsos, og stilles ut på stedet bildet er tatt.

Vangstunet barnehage på Namdalseid tok tredjeplassen. De foreslår en barnehagebuss, som kan skysse barnehagebarn rundt på ulike arrangement i kommunen.  

Juryens begrunnelse

Namsos bo- og velferdssenter sendte inn en fin video som godt begrunner deres idè. Å gå inn gjennom en kjent dør vil gjøre at et nytt hjem på institusjon kan føles mer som et hjem. Dette gjelder også for pårørende som er på besøk. Et hjem er personlig – nå kan døra inn til eget rom eller leilighet på institusjon også bli personlig.

Juryen mener at idèen om fotoutstilling er god for å få fram lokalhistorie, samt for å kunne vise mangfoldet i vår nye kommune. Juryen ser også dette forslaget i sammenheng med det pågående arbeidet med samfunnsplan, hvor det allerede er planlagt folkemøter flere steder i kommunen. En fotoutstilling kan være en forlengelse av dette.

Barnehagebussen er et godt tiltak for barna i barnehagen. Den vil gi større muligheter for å komme seg ut på tur, og delta på ulike arrangementer rundt omkring i kommunen. Videre tror juryen at det vil være stas for barna med en egen buss.

Hva skjer så videre?

Hvilke forslag som vil bli satt ut i livet vet vi ikke. Noen av de innkomne forslagene koster en del penger, som igjen er avhengig av at det avsettes midler i kommunens budsjett. Kommunestyret vedtar budsjett hvert år i desember for det påfølgende år.

Prosjektledelsen vil overlevere forslagene til de nye kommunalsjefene. Hvem vet, kanskje vil et forslag fra nettopp din arbeidsplass bli satt ut i livet?