Ståle Ruud blir kommunalsjef for avdeling samfunnssikkerhet og teknisk drift. Ruud er i dag teknisk sjef i Namsos kommune og Brann- og redningssjef i Fosnes og Namsos. Erik Fossland Lænd blir kommunalsjef for økonomiavdelingen. Fossland Lænd er i dag økonomisjef i Namsos kommune. Anne Kristin Melgård blir kommunalsjef for avdeling personal og organisasjon. Anne Kristin Melgård er i dag personalsjef i Namsos kommune.

Innplasseres fra tilsvarende stillinger

De tre kommunalsjefene er innplassert fra tilsvarende stillinger i Namsos kommune i dag. Dette har skjedd etter kartleggingssamtaler med disse og andre ansatte i Fosnes, Namdalseid og Namsos kommune som har vært interesserte i stillingene. Tema for samtalene har blant annet vært kvalifikasjoner, erfaring og egnethet. Innplasseringsprosessen har vært ledet av prosjektleder Inge Ryan i Nye Namsos. I tillegg har tillitsvalgte vært med underveis i prosessen.