Namsos, Fosnes og Namdalseid kommuner inviterte sammen for første gang til høytidelig markering av Veterandagen, i samarbeid med Veteranforeningen i Namdalen.

Om lag 50 veteraner med følge møtte frem 8. mai og fikk en høytidelig stund i Kulturhuset i Namsos. I tillegg til hilsen fra ordførerne, foredrag ved veteran Jon Hildrum og kulturelt innslag ved Namdal Vokalensemble, var det høytidelig overrekkelse av medaljer. Alle fikk i tillegg blomster og kommunepins fra ordførerne.

Nye Namsos har til behandling en kommunal veteranplan, og det kommer flere tiltak som skal styrke forholdet mellom kommunen og veteranene gjennom forsterket fokus på anerkjennelse, kompetanse og samarbeid. Det er et mål at 8. mai arrangementet og andre tiltak skal bli årlige.