Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte i arbeidsgruppene

Ledelse og ansatte via tillitsmannsapparatet i kommunene involveres i en blikjent og kartleggingsfase som skal se på status, utfordringer og muligheter og komme med innspill til prosjektplanen for kommunesammenslåingen. 

Tillitsvalgtforum

Forumet skal etablere kontakt mellom tillitsvalgte på tvers av kommunegrensene. De skal drøfte aktuelle problemstillinger på tvers av fagforeningene og kommunene og være en informasjonskanal om Nye Namsos. Tillittsvagtforum skal oppnevne representanter i prosjektgruppa og arbeidsgruppene