- Jeg er overveldet og fikk helt hjertebank! Det blir spennende å lage en ny organisasjon og en ny kommune, forteller en glad Tørriseng Angen. Førtitreåringen er fra Sætervika der hun bor med mann og barn, men har gått videregående skole i Namsos.   

Solid erfaring  

Sigrid Tørriseng Angen kommer fra stillingen som sektorleder for helse og omsorg i Osen kommune. Hun har også jobbet som næringsrådgiver i samme kommune. Den rykende ferske sjefen i Nye Namsos har også erfaring fra kommunaldepartementet der hun jobbet med nettopp utviklingsarbeid i offentlig sektor.   

Ny stilling skal løfte kommunen  

- Sigrid har både relevant erfaring og relevant utdanning, kan prosjektleder Inge Ryan i Nye Namsos fornøyd konstatere. Tørriseng Angen har studert både statsvitenskap og jus.  

Ryan forteller at rundt 25 personer konkurrerte om den siste ledige kommunalsjefstillingen i Nye Namsos, og at flere gode søkere kunne fylt stillingen.  

- Strategi og samfunnsutvikling er en ny type stilling i det kommunale apparatet. Denne stillingen skal løfte den nye kommunen, forteller prosjektleder og rådmann Inge Ryan. Dermed er alle kommunalsjefstillingene i Nye Namsos besatt.