Hanne Marthe Breivik er tilsatt i engasjement som prosjektmedarbeider. Breivik vil være Inge Ryans nærmeste medarbeider, med stab og støttefunksjoner i arbeidet med kommunesammenslåingen. Breivik er født og oppvokst i Namsos. Hun er utdannet jurist og jobber nå som leder for byggesak, kart og oppmåling i Namsos kommune.

- Jeg har stor tro på at det blir to utfordrende og spennende år. Her vil man få muligheten til å tenke litt nytt, og samtidig dra ut det beste fra alle tre kommuner, sier Breivik om perioden fram mot sammenslåingen.

Hallvard Wågheim er tilsatt i engasjement som prosjektmedarbeider økonomi. Wågheim er oppvokst i Namsos og er utdannet innen økonomi, juss og samfunnsfag. Han arbeider nå i Midtre Namdal Samkommune med lønn og regnskap som controller/systemutvikler/prosjektleder.

- En av mine hovedoppgaver vil være å kartlegge, gjennomgå og reforhandle alle systemer, avtaler, vedtekter og eierskap i de tre kommunene til det beste for Nye Namsos. Her kan det ligge store gevinster i å slå sammen fra 3 til 1, forteller Wågheim.