Seks alternative visjoner ble presentert for politikerne. En arbeidsgruppe bestående av både politikere og administrasjon hadde på forhånd gått gjennom over 100 innkomne forslag fra innbyggere og andre via blant annet Facebook og e-post. De seks alternative visjonene kom herfra, samt fra visjonsreisen og folkemøtene i høst, og fra arbeidsgruppen selv. 

Livlig debatt 

Etter en livlig debatt der forskjellige synspunkter og hensyn ble luftet havnet altså politikerne enstemmig på visjonen «Sammen skaper vi muligheter». Det ble pekt på at når tre kommuner i 2020 blir en ny kommune så skaper det nettopp muligheter. Det ble også lagt vekt på at disse nye mulighetene er noe vi skaper sammen.  

Visjonen for nye Namsos kommune skal være retningsgivende og ligge til grunn for alt av kommunens virksomhet fremover. Visjonen skal kunne benyttes av alle kommunale fagområder, og samtidig være noe alle innbyggere kan kjenne seg igjen i, eller relatere seg til. 

Her kan du lese hele saksfremlegget