Ståle Ruud kommunalsjef stale.ruud@namsos.kommune.no
Nils H. Brørs avd.leder kommunalteknikk Nils-Hallvard.Brors@namsos.kommune.no
Frank Ueberfuhr avd-leder eierskap og utbygging Frank.Ueberfuhr@namdalseid.kommune.no
Håvard Sæther avd.leder samfunnssikkerhet og brann- og redning Havard.Saether@namsos.kommune.no
Kjeld E. Sandbakken kst avd.leder plan- og byggesak kjeld-erik.sandbakken@namsos.kommune.no
Kristian Knutstadengen avd.leder eiendomsdrift Kristian.Knutstadengen@namsos.kommune.no
Tormod Breistrand tillitavalgt Namsos tormod.breistrand@namsos.kommune.no
Tor Ingve Hallås tillitsvalgt Namdalseid Tor.Ingve.Hallas@namdalseid.kommune.no
Hild Tove Leite Tillitsvalgt Fosnes hild-tove.leithe@fosnes.kommune.no