- Mitt motto har jeg fra Pippi Langstrømpe: «Dette har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert», forteller en glad Rønnaug Aaring. Aaring er i dag rådmann i Fosnes kommune som blir en del av nye Namsos kommune.

57-åringen bor i Namsos, men er født og oppvokst på Otterøya. Aaring er utdannet næringsmiddelteknolog og har bodd og arbeidet nesten 30 år i Nord-Norge. Hun har arbeidet innen fiskerinæringen, i Fiskeridirektoratets kontrollverk og har vært meierisjef på Tine sitt anlegg i Tromsø og har vært markeds- og logistikksjef i Norgesgruppen.

 

Erfaring med endring

- Jeg har som rådmann i Fosnes vært med på kommunereformen og sammenslåingsprosessen mellom Namsos, Namdalseid og Fosnes fra begynnelsen av. Her har jeg møtt så mange dyktige kollegaer, så mye engasjement og begeistring at jeg hadde lyst til å være med videre. Jeg liker å arbeide med organisasjonsutvikling og endringsledelse. Jeg har fra før erfaring fra omstillings – og utviklingsarbeid fra flere av mine tidligere stillinger og trives med dette. Det er spennende å få være med på å sette den nye kommunen i stand til å fungere som én organisasjon fra 1. januar 2020, forteller en engasjert Rønnaug Aaring.

Aaring ble innplassert i jobben som assisterende rådmann onsdag kveld. Stillingen har ikke blitt utlyst eksternt. Prosjektleder Inge Ryan har hatt kartleggingssamtaler med alle ledere i de tre sammenslåingskommunene og forteller at Aaring pekte seg ut som den beste av de som var interesserte i stillingen.

 

Viktig sparringspartner

- Rønnaug blir en god sparringspartner for meg med sin rådmannserfaring og sin allsidige ledererfaring fra privat næringsliv, forteller prosjektleder Inge Ryan, som selv blir rådmann i den nye kommunen.

Planen i Nye Namsos var å ansette assisterende rådmann innen juli 2018. Nå er dette allerede gjort og tillitsvalgte har vært med på prosessen. Prosjektlederen regner med å innplassere to eller tre toppledere til før påske.

Rønnaug Aaring fortsetter som rådmann i Fosnes kommune fram til 01.01.20, men vil underveis være sterkt involvert i arbeidet med utviklingen av Nye Namsos. Samtidig skal den aktive lederen finne tid til familie, hytteliv i Flatanger, fisking og hagebruk.