Først ut var administrasjonen på kommunehuset. Her var en eventuell pendling tema, både for de som er bosatt på Jøa og for de som får Jøa som arbeidssted ved flytting av funksjoner. Det er flere av de ansatte som pendler i dag, og de opplever ikke dette som et problem.

Deretter var det besøk i barnehagen. Det er 20 barn i barnehagen.

Fra Jøa barnehage

Styrer i barnehagenen i Fosnes Slje Leirbekk, tillitsvalgtes representant Knut Erik Heia og prosjektleder Inge Ryan

Servering i Jøa barnehage

Det ble servert vafler og sang; «se nå snør det». 

Livsglede-prosjektet Fosnes sykeheim

På sykeheimen var det stort oppmøte. Det ble gitt en gjennomgang av «livsglede»-prosjektet, og deres erfaringer med dette. Økt fokus på trivsel og aktivitet har ført til redusert medisinbehov. . I «livsglede»- prosjektet er de psykososiale behovene fokusområde. På sykeheimen jobbet det flere som hadde erfaringer med kommunesammenslåing fra andre land, hvor det ble ytret skepsis til den kommunesammenslåingen som er bestemt mellom Fosnes, Namdalseid og Namsos.

Til slutt var vi på besøk på Jøa skole. Der jobber det 13 lærere, og ca. 45 elever. De var opptatt av at Fosnes er en MOT-kommune, og koblingen det i dag er mellom kulturskolen og skolen. Det ble ytret skepsis til å organisatorisk  legge kulturskolen innunder kultur, og ikke opplæring og oppvekst. Prosjektleder Inge Ryan svarte opp at her må det legges til rette for å videreføre de ordninger som fungerer i dag.

 

Neste besøk er tirsdag 6 februar, hvor Namsos kulturhus, NAV Namsos og Sørenget barnehage og Sørenget skole står for tur.