Prosjektgruppa består av:

  • Rådmann i Fosnes, Rønnaug Aaring
  • Rådmann i Namdalseid, Kjell Einvik
  • Rådmann i Namsos, Ketil Sørvig
  • To tillitsvalgtrepresentanter oppnevnt av tillitsvalgforum

Prosjekt Nye Namsos kan opprette arbeidsgrupper etter behov.

Referat fra Prosjektgruppen