• Kommunestyret skal ha 41 medlemmer og formannskapet 11 medlemmer.
  • Det skal legges til rette for gode arbeidsvilkår for politikerne.
  • Utvalgsstrukturen skal gjenspeile målsettingene på demokratiområdet.
  • Det skal etableres 2 hovedutvalg med 9 medlemmer i hvert utvalg.
  • I tillegg skal lovpålagte og avtalefestede utvalg opprettes.