Det er valgt Fellesnemnd etter inndelingslovens § 26 av et felles kommunestyremøte. Fellesnemnda har følgende sammensetning, valgt av og blant kommunestyrenes medlemmer:

Fosnes 3 medlemmer
Namdalseid 4 medlemmer
Namsos 7 medlemmer

Fellesnemnda skal etablere partssammensatt utvalg etter hovedavtalen.

Fellesnemnda skal samordne og ta seg av forberedelsene av kommunesammenslåingen. Fellesnemnda skal ansette rådmann og revisor i den nye kommunen og midlertidig ansette en prosjektstab for sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda skal forberede økonomiplan og budsjett til det første kommunestyret i den nye kommunen. Kommunestyrene har vedtatt reglement for og fullmakter til fellesnemnda. Fellesnemnda skal fram til 2020 ha uttalerett til budsjett- og økonomiplaner i kommunene.