Dermed er hovedstrukturen for den administrative organiseringa av den nye kommunen bestemt. Organisasjonskartet ble presentert for Fellesnemnda i Nye Namsos i deres forrige møte og fikk bred tilslutning blant politikerne.

 

- Vi har også kommet langt i arbeidet med å fylle de ulike boksene med innhold, men er ikke helt i mål enda. Plasseringen av noen av de kommunale funksjonene må det jobbes mer med sammen med de nye lederne som skal ansettes og deres medarbeidere. Vi er for eksempel usikre på hvor i organisasjonskartet NAV bør plasseres, forteller prosjektleder Inge Ryan.

 

Nye avdelinger

Nye Namsos etablerer en egen avdeling for strategi og samfunnsplanlegging. Denne avdelinga skal arbeide med planarbeid, strategier på lang og kort sikt og ha et overordnet ansvar for å få til en ønsket samfunnsutvikling i den nye kommunen. Denne avdelinga vil også ha støttefunksjoner for den politiske ledelsen og være et politisk sekretariat.
 

- Det blir også en egen kultur- og inkluderingsavdeling. Integrering er et satsingsområde for den nye regjeringa, og denne avdelinga vil bli vårt viktigste verktøy i dette arbeidet, forteller Ryan.

 

Innplassering (ansettelse) av enkelte kommunalsjefer vil skje allerede innen april, men hvis stillinger må lyses ut vil det ta noe lengre tid.

 

bilde av organisasjonskartet