Kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos har vedtatt å slå seg sammen og har fremforhandlet en intensjonsavtale datert 16.06.16. Intensjonsavtalen ble behandlet og vedtatt i Fosnes kommunestyre 30.06.16Namdalseid kommunestyre 24.06.16 og Namsos kommunestyre 30.06.16.

Stortinget behandlet søknadene om kommunesammenslåing våren 2017. Et felles kommunestyremøte har valgt fellesnemnd

Dato for sammenslåingen er 01.01.2020.

Kommunesenteret i den nye kommunen er Namsos. Med kommunesenter menes sted for ordfører, rådmann med stab og kommunestyresal.

Navnet på den nye kommunen skal være Namsos. Namsos kommunes kommunevåpen elgen skal være den nye kommunens kommunevåpen. Fosnes kommunes kommuneblomst krekling skal være den nye kommunens kommuneblomst.

Den nye kommunen har sykehus, universitet, en godt utbygd videregående skole, flyplass, politi og tingrett. Det er flere vekstsentre for små og mellomstore bedrifter. Kommunen en stor jord- og skogbrukskommune i trøndersk sammenheng. De tre kommunene har 15 317 innbyggere (2015) og  2 091 km2 areal. Målt etter dagens kommunestruktur blir den nye kommunen den sjette største kommunen i Trøndelag i folketall og fjerde største i areal.

Nye Namsos, tall og fakta

Nye Namsos - informasjon om Lund krets