Nettsiden nyenamsos.no er et felles nettsted for sammenslåingsprosessen om kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos. Her vil du bl.a. finne nyheter og møtedokumenter som handler om etableringen av Nye Namsos.

Har du spørsmål eller kommentarer til nettstedet? Kontakt postmottak@namsos.kommune.no

Informasjon om dagens kommunale tjenester finner du på kommunenes egne nettsider: