Inge Ryan sammen med ordfører og rådmann i Namdaseid

Prosjektledelsen i Nye Namsos med Inge Ryan i spissen skal straks ut på veien. Målet er hårete - å besøke alle de rundt 2000 kommunalt ansatte i Fosnes, Namdalseid og Namsos. Dette er folkene som sammen skal drifte Nye Namsos fra 01.01.2020!

Kick-off er 8. november og turnéen vil pågå til alle arbeidsplasser har blitt besøkt. Formålet med turneen er å informere om Nye Namsos og prosessen framover. Inge Ryan ønsker å lytte til de ansattes spørsmål og tanker om Nye Namsos og høre hvilke forventninger de har. Tilbakemeldingene skal tas med i byggingen av den nye kommunen - med et mål om at den skal bli enda bedre enn de vi har i dag. Prosjektleder Inge Ryan har målet klart - vi skal bli gode sammen!

Turnéen starter i Namdalseid kommune onsdag 8. november med Namdalseid skole og kommunehuset som arenaer. En dag i uka frem mot jul skal Inge og co ut på veien, og turnéen vil rulle videre etter jul.

Turnétrioen består av prosjektleder Inge Ryan, hovedtillitsvalgt Knut Erik Heia og prosjektmedarbeider Hanne Marthe Breivik. De gleder seg stort til å treffe alle ansatte.

Foto: Ole Morten Melgård