Stort miljøengasjement i fylket

Hele 35 av trøndelags-kommunene var representert på klimasamlingen for kommunene i Trøndelag denne uken. Samlingens arrangør var Miljødirektoratet, som i disse dager går ut med sterk oppfordring, spesielt til kommuner som slår seg sammen, om å søke Miljødirektoratets Klimasats-midler for 2019. Midlene går til tiltak som på sitt vis bidrar til reduksjon av klimagasser og tiltak som bidrar til et mer miljøvennlig lokalsamfunn. Samfunnsplanleggeren hadde selskap med kommunalsjef Ståle Ruud og deler av hans stab fra nye Namsos. Samlingen hadde hovedfokus på klima- og miljøarbeid i kommunen og hva kommunen kan forvente av krav i forhold til en miljøvennlig og bærekraftig politikk, ledelse og drift nå, og i årene som kommer. Kommunene må ta sin del av den globale dugnaden, og målet er å redusere klimagass-utslippene, og til syvende og sist forhåpentligvis oppnå lokalsamfunn og en verden helt uten forurensende utslipp. 

Alle har et ansvar

Kommunene sitt klima- og miljøansvar berører alle kommunens sektorer og ansvarsområder; økonomi/innkjøp, bydrift, investeringer i utstyr, ved større utbyggingsprosjekter, den daglige virksomheten i skole, barnehage, helse og kommunikasjon/digitalisering. Det stilles også krav til et miljøvennlig og bærekraftig skogbruk, landbruk, havbruk, til matprodusenter, til transportsektoren og til hver enkelt innbygger. Alle må bidra i å nå klimamålene. 

Mye bra på gang i nye Namsos

Nye Namsos holdt et innlegg om sitt arbeid med temaet klima- og miljø sett i sammenheng med kommunesammenslåing og planarbeid. Prosjektledelsen har blant annet møtt ca 300 femteklassinger i den nye kommunen, og fikk da med seg mange gode innspill og forslag til hva nye Namsos kan gjøre for å bli en ren, bærekraftig og attraktiv kommune å bo i. På bildet øverst i artikkelen ser vi Elin Skage Knappe holde sitt innlegg i parallellsesjonen som handlet om: Klimavennlig by/tettstedsutvikling og planarbeid. "Nye Namsos bør hive seg rundt og søke klimasats-midler, her er det mange muligheter, både lokalt og regionalt", sier Elin Skage Knappe, som selv vil ta initiativ til en søknad eller to i samarbeid med andre miljøengasjerte medarbeidere i egen kommune og nabokommuner.