Tre agenter vil få et oppdrag som skal løses sammen med folk fra de ulike grendene. De skal besøke åtte ulike grender, med åtte ulike oppdrag i løpet av åtte dager. Til sammen skal resultat av oppdragene danne utgangspunkt for visjon for den nye storkommunen. Du kan lese mer om agentene i Namdalsavisa. Direktesendinger fra agentenes oppdrag kan følges hver dag på facebooksiden MisjonVisjon.   På siden Misjon Visjon kan du lese mer om de tre agentene og bli med dem i jakten på stoltheten.

På folkemøtene vil du få informasjon og mulighet for å si din mening om hvordan du ønsker å ha det i den nye storkommunen. Disse innspillene tas med i det videre arbeidet med samfunnsplan. Selve folkemøtet vil ikke bli streamet – så møt opp!

Turnelista; program

Vel møtt!