- Det var veldig mange gode og aktuelle søkere til de to stillingene, både internt og eksternt, og det er gledelig at så mange vil ta på seg tunge lederjobber i Nye Namsos, forteller prosjektleder Inge Ryan i Nye Namsos.

 

Kommunalsjef Helse og velferd

En intern søker trakk det lengste strået for å bli kommunalsjef for helse og velferd. Gørhill Skogseth Andreassen (43) er i dag avdelingsleder for forebyggende og helsefremmende tjenester i Namsos kommune. Namsosingen, som har vært avdelingsleder i kommunen siden 2007, er utdannet vernepleier og har senere bygd på med lederutdanning.

 

Kommunalsjef Opplæring og oppvekst

Den nye kommunalsjefen for opplæring og oppvekst heter Roger Nilsen Sæthre og er i dag kommunalsjef for oppvekst i Snåsa kommune. Nilsen Sæthre (51) har vært både assisterende rådmann i Snåsa og kultursjef i Inderøy kommune.