Gå inn via Namsos kommune sin planportal og følg instruksene der.