Offentlig søkerliste 

Kommunalsjef Strategi og samfunnsutvikling 

20 søkere, 3 søkere er unntatt offentlighet 

 Navn                                         Poststed                       Alder          Yrkestittel 

Erik Amdal 

7058 Jakobsli 

49 år 

Procurement Manager  Statoil/Equinor 

Sigrid Tørriseng Angen 

7748 Sætervik 

43 år 

Sektorleder Helse og Omsorg  Osen kommune 

Siv Tove Aune            

7800 Namsos 

50 år 

HR- og organisasjonssjef  Statskog 

Kirsti Grøttheim Axelberg 

8906 Brønnøysund 

46 år 

Konsulent  Engerdal kommune 

Anja Brasøygård          

7820 Spillum 

44 år 

Konsulent  Boligbyggelaget TOBB 

Nils Hallvard Brørs 

7804 Namsos 

58 år 

Leder kommunalteknikk og eiendom i Namsos kommune 

Odd Arne Flasnes 

7863 Overhalla 

61 år 

Leder utvikling Midtre Namdal samkommune 

Leiv Mørkved Helsingen    

0587 Oslo 

59 år 

Leder NAV Oslo 

Ellinor Marita Jåma        

7804 Namsos 

38 år 

Leder Norske reindriftsamers Landsforbund 

Lars Ove Moe 

7802 Namsos 

43 år 

Rådgiver NAV Midtre- Namdal 

Marit Moe 

7712 Steinkjer 

48 år 

Leder KS Steinkjer 

Mathias Mørkved          

7802 Namsos 

51 år 

Rådgiver Helse Nord-Trøndelag 

Leif Olav Skillingstad 

7804 Namsos 

49 år 

Lærer/leder Namsos kommune/Utdanningsforbundet 

Rina Skjæran

7822 Bangsund

46 år 

Rådgiver Utvikling Midtre Namdal samkommune 

Lill Th. Sandvik Solvi       

7805 Namsos 

59 år 

Leder NAV Kontaktsenter Namsos 

Britt Iren Melgård Thane

7713 Steinkjer

44 år 

Salgsdirektør Sticos AS 

Sebastian Robert Wierzbicki  7805 Namsos  39 år  Konsulent