Behovet for informasjon blant de ansatte er stort i sammenslåingskommunen. Formålet med ledersamlinga var derfor å spre kunnskap fra kommunalsjefene videre til lederne under og ute på enhetene. Slik skal lederne kunne informere og svare på spørsmål fra sine ansatte på personalmøter.  

Spennende, spesielt, strevsomt  

Slik beskriver prosjektleder Inge Ryan hvordan 2019 blir for de rundt 2000 ansatte i Fosnes, Namdalseid og Namsos. 

Prosjektlederen innledet dagen med å ta opp dilemmaet mellom å framskynde sammenslåingsprosessen og å forankre den hos ansatte og tillitsvalgte. Inge Ryan fortalte at han ville prioritere forankring foran å skynde seg.   

Store forventninger til lederne  

Lederne fikk høre at prosjektlederen hadde store forventninger til dem.  

- Vi må gjennomføre det vi blir enige om. Hele organisasjonen er i omstilling. Noen må skifte arbeidssted og oppgaver, men alle må tenke nytt.   

Videre kunne Ryan fortelle at alle de tre kommunene bruker for mye penger, men at det ikke er snakk om noen krise. Men budskapet til lederne var klart: kostnadene skal ned og det skal drives billigere i årene som kommer. Et eksempel på et område prosjektlederen mener det kan spares penger er reduksjon i sykefraværet. Sykefraværet i Nye Namsos er over snittet, og bare 1 prosent nedgang vil bety store besparinger.   

Lederopplæring og tiltak for ansatte i 2019  

Ryan kunne love de kommunale lederne tre dager med lederopplæring i året som kommer. Han kunne også fortelle at det i neste års budsjett for Nye Namsos er satt av penger til tiltak for de ansatte. Dette dreier seg om både sosiale og faglige tiltak som skal styrke «vi-følelsen».  

Deretter slapp alle kommunalsjefene til i tur og orden. Kommunalsjefene redegjorde blant annet for sine organisasjonskart og hvor langt de var kommet i organiseringen. Den eneste kommunalsjefen som manglet var Sigrid Angen, som blir kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling i mars 2019.  

Dagens mest musikalske innlegg kom fra leder i tillitsvalgtforum. Knut Erik Heia sang like godt sine budskap om samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, basert på Elvis Presleys tekster.