Om vel ett år er de tre kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos samt grenda Lund én kommune. Mange kjenner godt til hva de ulike grendene har å by på, andre ikke.

Samhold på tvers

Nye Namsos har ansvar for å bidra til at innbyggerne i den nye kommunen skal føle samhold - men dette klarer vi ikke alene. Åtte grender fikk vist frem at Nye Namsos har et rikt og mangfoldig foreningsliv i forbindelse med Misjon Visjon. Vi ønsker nå derfor hjelp fra nettopp lag og foreninger rundt om i storkommunen. Vi tror at dere har gode svar på hvordan vi skal skape samhold.

Hvordan søke

Nedenfor har vi listet opp krav og opplysninger vi trenger fra lag og foreninger for å vurdere søknader om midler:

  • Søker må representere et frivillig lag eller forening
  • Tiltaket/arrangementet må favne over kommunegrensene
  • Tiltaket/arrangementet må gjennomføres innen 31.12.2019. 
  • Kort beskrivelse av tiltaket/arrangementet, med et enkelt budsjett

Frist for å sende inn søknad er 31.12.2018. Vi vil behandle søknadene innen utløpet av februar 2019.

Søknad kan du sende på e-post til postmottak@namsos.kommune.no.