Innsyn hos Midtre Namdal Region - Her kan du søke frem informasjon fra kommunens arkiv som postlister, saker og dokumenter. I tillegg kan du søke etter utvalg, politikere, utvalgsmøter og møtedokumenter.

Du kan kontakte oss pr e-post, telefon eller ved personlig fremmøte ved et av servicetorgene.