• Flere medlemmer til ditt lag?
  • Bedre økonomi? Gode anlegg og lokaler?
  • Koordinere aktivitet og større arrangement?
  • Godt samarbeid med kommunen?

Hva mener du er viktig for sikre at frivillighet, kultur, lag og foreninger skal ha gode forhold for å vokse og utvikle seg i vår kommune i årene som kommer? Er du engasjert i frivillig arbeid i Fosnes, Namdalseid eller Namsos, så bli med å si din mening om hva frivilligheten har behov for. Bli med på innspillsmøte til samfunnsdelen i kommuneplan for nye Namsos!

Bli med å delta i gode samtaler med andre engasjerte frivillige!

Enkel servering.

Sted: Namsos kulturhus

Tid: Onsdag 27. mars   kl. 18.30-21.00

Meld deg på innen 26. mars på e-post til elin.skage.knappe@namsos.kommune.no eller på mobil 468  62 281.

Oppgi hvilket lag eller forening du kommer fra

Medvirkede:
Inge Ryan, rådmann
Ann Evy Duun, Kommunalsjef for kultur og inkludering
Rina Skjæran, prosessledelse  

Velkommen!

Her finner du mere informasjon om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplan nye Namsos

Arr: Nye Namsos

Mennesker på tur

Foto Svein Tore Kolstad