Hva er så en en arbeidsgiverpolitisk plattform? Dette er beskrevet nærmere i dokumentet Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020-2030. Arbeidsgiverpolitisk plattform skal vise frem kommunens overordnede mål og strategier for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel og engasjement. Plattformen skal også inneholde kriterier for godt lederskap og felles prinsipper for ledelsesutøvelse i Namsos kommune. Med andre ord; hvordan vil vi ha det, og hvordan vil vi at andre skal tenke om oss.

Arbeidsgiverpolitisk plattform skal forankres i kommunens overordnede mål og strategier. Mange av målene for den nye kommunen er nedfelt i intensjonsavtalen.

For å kunne gjennomføre de mål og strategier som er satt i plattformen, er det nødvendig med samarbeid mellom arbeidsgiver- og ansatterepresentanter. Vi er avhengig av et velsmurt og godt topartssamarbeid som gjennomsyrer drift og utvikling av kommunen. Nye Namsos opplever å ha god dialog med tillitsvalgte, og mener dette har vært avgjørende så langt i prosessen med kommunesammenslåing.

Dokumentet som nå sendes på høring er utarbeidet av arbeidsgruppen K2, Arbeidsgiverpolitikk. Denne arbeidsgruppen består av personalledere i de tre kommunene og midtre namdal samkommune, politikere og tillitsvalgte.

Ønsker du eller dere å avgi høringsuttalelse på dokumentet kan det gjøres på e-post. Merk med høringsuttalelse arbeidsgiverpolitisk plattform.