Visjonen for nye Namsos kommune skal være retningsgivende og ligge til grunn for alt av kommunens virksomhet fremover. Visjonen skal kunne benyttes av alle kommunale fagområder, og samtidig være noe alle innbyggere kan kjenne seg igjen i, eller relatere seg til.

Hva er en god visjon?

Visjon er noe mer enn et slagord eller heiarop. Her er én tolkning av hva en god visjon er:

1. Den skal være enkel

2. Den skal være ambisiøs, men ikke uoppnåelig

3. Den skal være inkluderende

4. Den skal vise gode verdier

5. Den skal vise vilje til endring

Det er fellesnemnda i Nye Namsos som skal vedta visjonen. Fellesnemnda består av politikere fra kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos samt representanter fra Lund krets.

Tre eksisterende forslag

I høst fikk åtte bygder i Fosnes, Namdalseid og Namsos samt Lund besøk av Nye Namsos gjennom prosjektet Misjon Visjon. Her skulle innbyggerne utfordres på hva de er stolte av i grenda si – og hva de vil ta med seg inn i den nye kommunen. Verdier som gikk igjen i grendene var engasjement, begeistring og stolthet.

Etter den omfattende turnéen kom det to forslag til visjon fra prosjektgruppen bak Misjon Visjon:

  • Rein framtid
  • Aill kan bli nå’ stort

Det er arbeidsgruppe K1 i Nye Namsos som er ansvarlig for å tilrettelegge arbeidet med visjon for den nye kommunen. Arbeidsgruppen består av både politikere og ansatte fra de tre kommunene. K1 har også kommet med et forslag til visjon:

  • Aill kan få te nå bra

Eksisterende visjoner

Her er visjonene de tre kommunene har i dag.

  • Namsos kommune: Et godt sted å leve
  • Fosnes kommune: Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling.
  • Namdalseid kommune: Vi skal legge til rette for gode levekår i alle livets faser.

Flere forslag til visjon ønskes

Nå åpnes det altså for forslag fra alle som ønsker å si sin mening. Det er ingen begrensninger på hverken hvem som kan komme med forslag eller på antall forslag.

Forslag, tanker og innspill skal behandles av arbeidsgruppe K1 i Nye Namsos. Innspillene som kommer inn vil bli diskutert av arbeidsgruppen, som så skal komme med endelige forslag til visjon som politikerne i fellesnemnda i Nye Namsos skal stemme over.

Bruk kontaktskjemaet under eller send mail til postmottak@namsos.kommune.no.

Fristen er 28. november.

God jakt på visjon!