Da ønsker vi å høre om idéene! De tre beste idéene premieres med henholdsvis 5.000, 10.000 og 15.000 kroner som kan brukes til velferdstiltak på egen arbeidsplass. Send din arbeidsplass sin aller beste idé til hanne-marthe.breivik@namsos.kommune.no  innen 17. mai 2018. Juryen består av Inge Ryan og resten av prosjektgruppa for Nye Namsos samt tillitsvalgt Knut Erik Heia. Vi er spente på å høre fra dere!