Driftsinntektene for 2018 passerte for første gang samlet 1,5 milliarder kroner. Inntektene fra Havbruksfondet bidrar her med ca. 16 millioner kroner, vesentlig mer enn det som var forventet. I tillegg har det i Norge generelt sett vært høye skatteinntekter i 2018, dette har også påvirket inntektene for kommunene i Nye Namsos.  

Utgiftene for 2018 beløp seg totalt til 1,47 milliarder kroner.   

Dette gir et netto driftsresultat for 2018 på 27,4 millioner kroner.   

Forklaringer og analyser av regnskapene vil først være klare senere og presenteres i årsberetningene som legges fram til behandling for kommunestyrene på vårparten, forteller kommunalsjef for økonomi, Erik Fossland Lænd. 

Nøkkeltall regnskap 2019