La oss sammen legge en strategi for næringsutvikling i nye Namsos kommune! Alle i næringslivet i Namsos, Namdalseid og Fosnes inviteres til stormøte i NTE Arena 1. mars kl. 08:00 - 13:30.(Registrering fra 08:00. Oppstart 08:30.)

Det blir servert lunsj i løpet av dagen.

Tema som vil bli berørt er:

 • Areal og bygninger for næringsutvikling i nye Namsos
 • Samhandling
 • Forventninger til den nye kommunen sitt næringsapparat
 • Digitalisering
 • Nye næringer/arbeidsplasser/innovasjon
 • Reiseliv/turisme/arrangement
 • Infrastruktur, samferdsel og transport
 • Skole og næringsliv
 • Sentrumsutvikling
 • Framtidas helsetjenester
 • Næringsutvikling i primærnæringene
   

Program for dagen:

08.00: Registrering, kaffe og noe å bite i
08.30-09.00:
- Underholdning
- Velkommen, v/Amund Lein, Namsos Næringsforening
- Ny kommune, nye muligheter! v/Inge Ryan, Nye Namsos
09.00-11.30: Kafèdialog
11.30-12.15: Lunsj
12.15-12.45: kafèdialog forts.
12.45-13.30: Oppsummering
13.30: Takk for i dag!

Bindende påmelding innen 20. februar 2019  klikk her

Arrangementet gjennomføres i samarbeid mellom Nye Namsos, MNS Utvikling og Namsos Næringsforening

Vel møtt!