Pangstart!

Turneen startet på Lund/Salsnes søndag 9 september. Med det store oppmøtet på Lundstua kunne ikke turneen fått en bedre start.. Se også artikkel fra namdalsavisa. Folk her var opptatt av samferdsel, da spesielt veien over Salsnesfjellet. Folk lurte litt på hvordan de skulle profilere seg bedre og fortelle omverdenen om de gode kvalitetene Lund og Salsnes har å by på, slik at flere folk flytter dit. Videre at det var ønskelig med bredbånd. Prosjektleder Inge Ryan kunne her fortelle at det jobbes med  å få kystfiber til Salsens og Lund. Dette skal behandles  i fellesnemndas møte på Lund 21. september.

Landet i eventyret

Dag 2 gikk til Fyret på Jøa, Fosnes sin nye storstue. Også på Jøa var folket opptatt av samferdsel, nærmere bestemt krysning av Seierstadfjorden. Øverst på ønskelista her står bru. Jøa har et rikt foreningsliv. Foreningslivet ønsker seg hjelp med det administrative arbeidet, da det å søke om midler til tider oppleves som komplisert. Folk på øya var veldig fornøyde med de to butikkene. De er fine sosiale møteplasser. De var også fornøyde med de fine sykkelforholdene på øya. Jøbyggene vil gjerne ha flere turister og det ble lansert en  idè om golfbane. Jøa ble fremhevet som en fin plass å vokse opp på, selv om de ønsket seg flere innbyggere og flere barn.

Inge Ryan på Lund

Ny dag, ny øy

Det tredje folkemøtet var på Otterøya. Folket her var opptatt av at innbyggerne på øya må handle lokalt for å verne og støtte opp under butikken, og dens flotte butikksjef; Elisabeth Formo Løvhaugen. Videre var folket opptatt av at vegen ved Hovikberga burde utbedres, da den oppleves som trafikkfarlig. De var også opptatt av at Heimen (tidligere aldersheimen) skulle brukes til noe. Prosjektleder Inge Ryan utfordret her innbyggerne til å komme med innspill til hvordan Heimen kan brukes på en best mulig måte. Otterøyingene ville også fremheve primærnæringene og viktigheten av disse. En av øyværingene kunne fortelle at Namsos kommune ved Otterøya var den kommunen som leverte mest villaks med sitt kilnotfiske.  

Stolt Eidsbygd

Onsdag 12 september gjestet prosjektledelsen Namdalseid. Her var de opptatt av de gode verdiene, folk er stolte av å være Eidsbygg. Videre ønsket de sikrere vei og bedre gang-sykkelvei. Folk ønsket også en bedre vei mellom Namdalseid og Namsos – uten bompenger. De var generelt godt fornøyd med kollektivtilbudet, og at dette er med å tilrettelegger for at Namdalseid kan være ei god grend for pendlere, både sørover og nordover. De var også opptatt av næringsutvikling, det ble foreslått en gründerfabrikk.