- Det er mange interessante søkere til alle stillingene. Målet er å få ansatt kommunalsjef for helse og velferd og kommunalsjef for opplæring og oppvekst innen utgangen av juni. Deretter starter vi arbeidet med å velge ut kommunalsjef for kultur og inkludering. Når det gjelder kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling så ønsker jeg å nå en enda bredere søkermasse. Vi lyser derfor ut denne stillingen på nytt med ny søknadsfrist i slutten av juni. Alle søknader vi har mottatt er fortsatt aktuelle, forteller prosjektleder Inge Ryan.

 

Her kan du lese søkerlistene (navn, alder, bosted, tittel i dag):

Kommunalsjef Helse og velferd

Andreassen Gørhill Skogseth, 43, Namsos, avdelingsleder forebyggende og helsefremmende tjenester
Aune Siv Tove, 50, Namsos, HR- og organisasjonssjef
Buvarp Geir Tore, 57, Spillum, lufthavnsjef
Båtnes Frode, 52, Fosslandsosen, leder rus og psykisk helsetjeneste
Mørkved Mathias, 51, Namsos, rådgiver
Pedersen Bente, 51, Namsos, leder
Tønne Erlend Sæther, 34, Namsos, fysioterapeut
Wierzbicki Sebastian Robert, 39, Namsos, konsulent
Aalberg Geir Strøm, 38, Namsos, radiograf
Aasen Bjørg Astrid, 62, Namsos, faggruppeleder Nord universitet

 

Kommunalsjef Opplæring og oppvekst

Aune Siv Tove, 50, Namsos, HR- og organisasjonssjef
Bjøru Anders, 47, Namsos, seksjonsleder analyse, digitalisering og eksamen
Bratberg Arne Magnar, 56, Namdalseid, rektor
Frydenlund Trine, 49, Namsos, spesialist i ped/psyk. rådgivning
Heia Knut Erik, 46, Namsos, lærer og hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Jakobsen Arnt Ivar, 36, Namsos, rektor
Marken Lars Gunnar, 35, Hattfjelldal, kommunalsjef oppvekst og kultur
Myhre Mary Ann, 52, Meråker, leder
Pedersen Bente, 51, Namsos, leder
Sæthre Roger, 51, Inderøy, kommunalsjef
Tommelstad Kjersti, 47, Namsos, studieleder
Wierzbicki Sebastian Robert, 39, Namsos, konsulent

 

Kommunalsjef Kultur og inkludering

Bodzioch Ingeborg, 51, Namsos, museumspedagog
Duun Ann Evy, 40, Spillum, prosjektleder for felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd
Eide Erlend, 46, Straumgjerde, rektor
Herseth Ronja, 22, Bodø, interiørkonsulent
Oksdøl Kristian, 50, Nord-Statland, Ingeniør husbyggteknikk
Pettersen Linda, 44, Spillum, oppdragsansvarlig revisor og gallerist Galleri Elsa
Selnes Olav Kristoffer Hegge, 35, Namsos, assisterende rektor
Wierzbicki Sebastian Robert, 39, Namsos, konsulent