Dagen startet med besøk på Kulturhuset hvor prosjektledelsen traff ansatte fra blant annet biblioteket, kinoen og kulturhuset. Der ble det gitt en gjennomgang av dagens kulturprogram. Det ble også orientert om «Namsos-modellen», som går ut på bruk av frivillige for gjennomføring av arrangementer ved kulturhuset.

Hvor skal NAV plasseres?

NAV.jpeg

Etter dette ble det besøk hos NAV. Prosjektleder Inge Ryan orienterte om det nylig vedtatte organisasjonskartet, og var åpen om usikkerhet om hvor NAV skal plasseres. Det ble foreslått opprettet en fokusgruppe, hvor ansatte fra NAV kan komme med innspill på hvor de organisatorisk bør plasseres.

Sørenget barnehage og skole.

Sørenget skole.jpeg

Sørenget skole deltar i «den naturlige skolesekken», som innebærer at de har tre timer uteskole hver uke. De er også en skole hvor samtlige elever fra 1-7. trinn har hver sin iPad, og de meldte om gode erfaringer rundt dette. Samarbeid på tvers av aldersgrupper, og større grad av tilrettelagt undervisning tilpasset hver enkelt elev sitt behov var to av fordelene.

Neste besøk er 28. februar, hvor prosjektledelsen blant annet skal besøke Salsnes skole, og Otterøya barnehage og skole.