Rundt 60 femteklassinger fra Høknes barneskole og Bjørkly skole hører Pål Sverre Fikse fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag forklare hva en kommune egentlig er. Fremtidsverkstedet i Nye Namsos har åpnet dørene.

Fremtidsverksted

Namsosordfører Arnhild Holstad har nettopp innledet fremtidsverkstedet med å spørre elevene hva de ønsker for nykommunen. Armer kommer i været. Alle 5. klassingene i Nye Namsos er invitert til å delta i fremtidsverksted ute på skolene. Gjennom gruppearbeid skal barna få økt kunnskap om kommunesammenslåing, kommunereform, kommuneplanlegging, og barn og unges mulighet til medvirkning.

Toveis kunnskap

Men kunnskapen skal gå begge veier. Innspillene som kommer inn i løpet av elevenes gruppearbeid tas med som viktige bidrag i planleggingen av den nye kommunen. Det er Ungt Entreprenørskap Trøndelag som leder fremtidsverkstedet. Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Resultatet av alle skolebesøkene skal munne ut i en rapport fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag og få frem hva som er viktig for framtida, sett med barnas øyne.

Nye Namsos på ny miniturné

Det er Nye Namsos som har tatt initiativ til samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Trøndelag og stiller på miniturneen med samfunnsplanlegger og folkehelsekoordinator. De tre ordførerne i Namsos, Fosnes og Namdalseid veksler på å få høytidelig åpne hvert fremtidsverksted. Møtene med elevene blir et godt supplement til folkemøtene som Nye Namsos har gjennomført rundt i grendene i nykommunen.

Ordfører Arnhild Holstad på besøk, Høknes barneskole