- Det var flere gode søkere, men vi måtte ta den beste av de beste. Nasjonal erfaring, utdanning og svært gode tilbakemeldinger fra andre ble utslagsgivende, forteller prosjektleder i Nye Namsos Inge Ryan.

 

Kulturbakgrunn

Duun har permisjon fra jobben som kulturskolerektor i Namsos. Duun har hovedfag i musikk fra NTNU , og har i tillegg ledelsesutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og Norges Musikkhøyskole. 40-åringen kommer fra Jøa, men bor i dag på Spillum. Duun begynner som kommunalsjef senest 1. januar 2019.